آدرس،رشت،گلسار،بلوار دیلمان،شهرک شهید بهشتی،نبش گلستان 14،املاک سهند